• MD

สาระน่ารู้ : EP.87 Smart Mobility

เรามารู้จัก 7 Smart City เพื่อเมืองเชียงรายกัน

พบกับ Smart แรก ก่อนเลย

สาระน่ารู้ : EP.87 Smart Mobility ว่ามันจะทำอะไรให้เชียงรายเปลี่ยนแปลงได้บ้าง ถ้ามี... Part.1 CD : บทความ by wait แนวคิด :KKTT


ในชีวิตประจำวันของคนเมือง หนึ่งในกิจวัตรสำคัญคือ การเดินทางสัญจรไปมา ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทำให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโดยสาร การขนส่ง การจราจร เป็นต้น อีกทั้งข้อมูลต่างที่รวมกันเป็น Big Data กลายเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อค้นหา Insight และนำเสนอโซลูชั่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

ซึ่งกลุ่มของโซลูชั่นนี้มีชื่อเรียกว่า Smart Mobility นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ

จากรูปจะเห็นได้ว่าภายใต้โซลูชั่น Smart Mobility ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

🚘🚃🛵🚋🚞🚝🚟🚈🚄🚇⛴🛩🛰🚍🛥🛳


Smart Drive: ความต้องการ (Demand) ของผู้ใช้บริการ กับส่วนผู้ให้บริการ (Supply) ในการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง มีการนำเอาเทคโนโลยีแผนที่ POI การติดตามการเคลื่อนที่ การนำทางมาใช้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก


Smart Transport: ความต้องการ (Demand) ของผู้ใช้บริการ กับส่วนผู้ให้บริการ (Supply) ในการรับสินค้าขณะที่อยู่ที่ๆ พัก นอกเหนือจากเทคโนโลยีการติดตามการเคลื่อนที่ การนำทางแล้วก็ยังมีการคำนวณเส้นทางที่สั้นที่สุดอีกด้วย


Smart Road: ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทางผ่านป้ายควบคุมช่องจราจร หรืออุปกรณ์สัญญาณต่างๆ เพื่อช่วยลดการจราจรที่ติดขัด


Smart Shopping: ทำการสั่งสินค้า จองสินค้า โดยใช้ระบบที่มีการดูแลสินค้าคงคลังได้อย่างสะดวก


M2M Service: Machine to Machine: คือเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันเองได้ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านเครือข่ายไร้สาย หรือเครือข่ายมีสาย หรือผสมกันก็ได้ โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันซึ่งทำหน้าที่ แปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่มีความหมายและใช้ในการตัดสินใจได้


Information and Services: ข้อมูลและบริการต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว การจราจร POI บริการสาธารณะ ความปลอดภัยต่างๆ


Public Services: ข้อมูลที่รวบรวมจาก Information and Services


Data Analytics: เมื่อมีข้อมูลของ M2M Service และ Public Services แล้วก็นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์และพัฒนา ก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น จะเห็นว่าในแต่ละส่วนนั้นจะมีการทำงานร่วมกัน เป็นทั้งผู้ให้ข้อมูลกับระบบ และเป็นผู้รับบริการจากระบบ โดยโครงการแรกที่ถูกเลือกมาเป็นโครงการต้นแบบ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ความต้องการในการใช้งานรถแท็กซี่ พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รถแท็กซี่กับความปลอดภัยด้วยฟีเจอร์ Collaboration

Smart Mobility เป็นระบบกลางที่บูรณาการข้อมูลทั้งเรื่องของความต้องการ (Demand) ของผู้ใช้บริการที่จะเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ส่วนผู้ให้บริการ (Supply) ในที่นี้ก็จะเป็นรถแท็กซี่ ทั้งสองฝั่งจะมีจุดที่เชื่อมโยงกันตอนการเรียกรถ ซึ่งทางโครงการได้พัฒนาออกมาเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกรถผ่านระบบได้ โดยในระบบจะมีพิกัดของรถแท็กซี่ทั้งหมดที่เป็นผู้ให้บริการ เวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการรถ ระบบก็จะช่วยหาให้ว่ามีรถแท็กซี่อยู่ตรงไหนบ้าง ไปจอดรอหรือกระจายตัวยังไงบ้าง เพื่อให้สอดรับกับปริมาณของ Demand ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา จากนั้นระบบก็จะแจ้งไปที่ตัวรถ

ที่สำคัญกว่าการรับส่งธรรมดาคือระบบนี้สามารถมอนิเตอร์สภาพของรถได้ อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการด้วยฟังก์ชัน Collaboration ระหว่างเรากับเพื่อนที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ เราสามารถติดตามได้ว่าเพื่อนเราขึ้นรถไปแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ไหน ใครเป็นคนขับ จะถึงจุดหมายปลายทางเวลาประมาณไหน มีการแจ้งเตือนทันทีถ้ามีการออกนอกเส้นทาง ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปป้ายทะเบียนแท็กซี่แล้วส่งไลน์ให้ที่บ้านอีกต่อไป ในอนาคตระบบนี้จะถูกนำไปเชื่อมต่อกับองค์การขนส่งทางบก ในขณะที่ผู้ใช้บริการอย่างเราคงได้ใช้บริการในเร็วๆ นี้ เมื่อโครงการต้นแบบได้ผลดี ทางทีมผู้พัฒนาก็คิดจะพัฒนางานวิจัยต่อไปในส่วนอื่น


ChiangRai Smart City

Smart Mobility ด้านวัตถุดิบ และอาหาร ร้านอาหารจะมีเรื่องของสินค้าคงคลัง ซึ่งทำให้เกิดลักษณะการเคลื่อนย้ายสินค้า ทางทีมผู้พัฒนากล่าวว่า จะนำระบบนี้ไปติดตั้งไว้ในรถบรรทุกส่งของ เป็น Demand ระหว่างร้านอาหารที่อยากได้วัตถุดิบ กับ Supply ที่เป็นรถส่งของ ในระบบรถส่งของจะเห็นว่าร้านไหนของอะไรขาดบ้าง คล้ายๆ กับระบบของ 7-Eleven ซึ่งทางระบบเป็นเสมือนตัวกลาง พอฝั่ง Supply เข้ามาดู ก็จะเห็นว่าร้านอาหารต่างๆ ตามเส้นทางนี้หรือบ้านหลังไหนต้องการอะไรบ้าง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ร้านค้าปลีกทั่วไป ไม่ใช่ร้านค้าหรือสโตร์ใหญ่ๆ

ยกตัวอย่างเช่น อย่างร้านขายชาบูที่มีบริการส่งถึงบ้าน ในฝั่งที่เป็นร้านขายชาบู ซึ่งถือเป็นฝั่ง Demand เกิดขายๆ อยู่แล้วอยากได้วัตถุดิบอะไรก็สามารถเข้ามาสั่งในระบบนี้ได้เลย ในขณะที่ฝั่ง Supply เช่น แม่ค้าขายหมู ขายผัก ก็จะเห็นความต้องการที่เกิดขึ้น ระบบก็จะช่วยบอกได้ว่าเส้นทางนี้มีคนอยากได้อะไรบ้าง จากนั้นก็แจ้งรถวิ่งไปส่งของได้เลย


Smart Mobility ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงอีเวนต์และกิจกรรมต่างๆ อีกโครงการหนึ่งคือ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและอีเว้นต์ ระบบทำการเชื่อมต่อนำข้อมูลเข้ามาในระบบ โดยเป็นการทำโปรแกรม Data crawler หาข้อมูลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Kapook, Sanook เป็นต้น , Appication เพื่อ Service ทุกอย่างใน App เดียวครบคุม


เมื่อเจอข้อมูลที่ตรงกันก็ดึงเข้ามาในระบบ เมื่อดึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวหรืออีเว้นต์ต่างๆ ได้แล้ว ทีมพัฒนามองว่าจะเอาไปพัฒนาต่อจากระบบเรียกรถแท็กซี่ได้อย่างไร? เช่น ขณะที่ใช้บริการรถอยู่ก็สามารถดูในแอปพลิเคชันได้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยว หรืออีเว้นต์ไหนอยู่ใกล้ๆ บ้าง เป็นการต่อยอดโครงการเดิม และส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยอีกทางหนึ่ง


Smart Mobility

Smart Mobility ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Geographic Information System (GIS) ได้แก่ จุดที่น่าสนใจต่าง ๆ (Point of Interest (POI)) และข้อมูลเส้นทาง (Routing)

GIS เป็นเทคโนโลยีเก็บข้อมูลตำแหน่ง เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการบอกพิกัดของรถและคนในระบบ ส่วน POI เป็นการนำสถานที่ต่างๆ ที่น่าสนใจเข้ามาเชื่อมต่อ จากนั้นก็แสดงผลบนแผนที่ให้เข้าใจง่าย ที่แสดงให้เห็นถึง สาธารณูปโภค หน่วยงานราชการ สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น นอกเหนือไปจากนี้ทีมพัฒนามีแผนประสานงานต่อกับทางกรมขนส่งว่าในอนาคตระบบอาจมีข้อมูลของ พื้นที่ไหนกำลังทำถนนอยู่ เกิดอุบัติเหตุ หรือมีจุดไหนที่ทำให้การจราจรติดขัด เพื่อให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถประเมินเวลาการเดินทางได้ง่ายขึ้น

ส่วนที่กำลังพัฒนาอีกส่วนคือ ทาง บขส. รถที่วิ่งระหว่างจังหวัด จะมีป้ายบอกว่าตรงจุดรอรถว่า รถจะมาถึงอีกครั้งตอนกี่โมง และจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันในลำดับถัดไป

ทำความรู้จัก Framework ของ Smart Mobility เบื้องหลังภายใต้โครงการ Smart Mobility สามารถแบ่งโครงสร้างของ Framework ออกมาได้เป็น 4 ส่วนด้วยกัน การออกแบบเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลาง: มุ่งเน้นการสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อเก็บข้อมูลทั้งระบบ การออกแบบและกำหนดรูปแบบมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกลางกับระบบต่างๆ: มุ่งเน้นการพัฒนา Application Programming Interface (API) ให้ระบบอื่นๆ สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบกลางได้โดยง่าย ด้วยหลากหลายวิธีการ การสำรวจและออกแบบระบบประมวลผลข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Intelligence: BI): มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล และออกรายงานให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

การออกแบบและพัฒนา Web Application สำหรับให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน: มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่างๆ ...........และมีต่อ.......

#รับเหมาก่อสร้างเชียงราย #G2GreenGroup #CRTT “พัฒนาตัวเรา เพื่อให้ทันรับความเปลี่ยนแปลง”13 views0 comments

Recent Posts

See All

GET IN TOUCH:

Tel: +66 81 706 9779

+66 52 0566 88

Email: info@greengroup.in.th

; ghc.group2011@gmail.com

My Blog: http://ghc-group.blogspot.com/

facebook.: http://bit.ly/2NDoUCX

222 Moo.12 T.Pa Sang

A. Mae Chan Chiang Rai 57110

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ทวิตเตอร์ไอคอนสังคม
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

CONTACT US:

© 2011 by GreenGroup